Skip to content

Forvaltning og drift

    – Vi i BOAS Eiendom er opptatt av effektivitet og nære relasjoner til våre kunder.

Forretningsførsel / Eiendomsforvaltning

Som forretningsfører opptrer vi som gårdeiers representant i alt som har med utvikling og drift av eiendommen å gjøre, og vi rapporterer løpende til styret. Som forretningsfører er vi alltid oppdatert på gjeldende regelverk for MVA, skatt, nybygg, bygningsvedlikehold, HMS, regulering og annet som naturlig knyttes til eiendomsforvaltning og drift.

Arbeidsoppgaver som tilfaller vår forretningsførsel

Økonomisk forvaltning og administrasjon

 • Finansiering
 • Motta alle fakturaer, attestasjon og utbetalinger
 • Løpende regnskap inkludert MVA og grunnlag for årsregnskap
 • Grunnlag til revisjon inkludert permanentarkiv
 • Budsjettering, gjerne avdelingsvis/koststed/prosjekt
 • Holde Brønnøysund oppdatert med korrekt informasjon
 • Eventuelt lønn, pensjon og arbeidsgiveransvar
 • Interne og eksterne låneavtaler
 • Oppfølging av forsikringer
 • Bistand til juridiske problemstillinger med advokat
 • Utarbeidelse av arealtegninger
 • Kontakt med kommunen i forbindelse med festekontrakt, offentlige avgifter med mer
 • Underlag for generalforsamling
 • Sekretær for styret, innkalling, protokoll og gjennomføring av styremøter
 • Aksjonærbok og aksjonæroppgave
 • Arkivering i et forsvarlig, skybasert arkivsystem for løpende sikkerhet og tilgang på alle teknologiske plattformer døgnet rundt

Leietakerforvaltning

 • Innhente selskapsinformasjon om alle leietakere
 • Inngåelse, reforhandling og avvikling av leieavtaler
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Innkreving av leieinntekter og gjennomføring av indeksreguleringer
 • Oppfølging av nabohenvendelser
 • Oppfølging av leietakere og god kundepleie av disse

Hovedansvar for driftsoppgaver

 • Ansvarlig for driftsleder inkludert rutiner, vedlikeholdsprogram med mer
 • Ansvarlig for FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
 • Ansvarlig for HMS for gårdeier

Regnskapsføring

Regnskapsføring ivaretas av vår samarbeidspartner Progressum AS, som innehar solid kunnskap om regnskapsføring for blant annet eiendomsselskaper.

Vi opplever BOAS Eiendom som veldig serviceinnstilt og profesjonelle, både i planlegging og driftsfasen
- Pål Pernes, Økonomisjef i Norges KFUK-KFUM

Driftstjeneste

Vår driftstjeneste sørger for forsvarlig vedlikehold av bygninger og utomhusarealer. Driftstjenesten v/ driftsleder utarbeider årlig et grunnlag til budsjett. Driftsleder er også utførende ansvarlig for HMS. Driftsleder vil alltid være oppdatert om regelverk, nye løsninger for drift og utvikling av eiendom, og vil være en rådgiver for forretningsfører for å oppnå en effektiv drift av eiendommen. Dette sørger for en trygg daglig drift av eiendommene vi forvalter.

Driftsleder er utførende på løpende småoppgaver, men er først og fremst ansvarlig for å innhente tilbud og få utført tjenester for løpende vedlikehold gjennom eksterne parter.

Arbeidsoppgaver for driftsavdeling

Eiendomsdrift

 • Utføre ettersyn, vedlikehold og rehabilitering i forhold til budsjett
 • Ventilasjon, VVS og elektro
 • Innhente tilbud fra håndverkere og leverandører av tjenester
 • Ansvarlig for gjennomføring av avtalte arbeider. Påse at arbeidsmiljølov og andre offentlige krav ivaretas under arbeid på eiendommen
 • Leveringsavtaler
 • Attestere bilag på bestilte varer og tjenester
 • Innhente og overlevere all FDV-dokumentasjon til forretningsfører
 • Holde operativ kontakt med leietakere og naboer
 • Ukentlig ettersyn
 • Vakthold og sikkerhet

HMS

 • Levere grunnlag for HMS til forretningsfører
 • Utføre HMS-ettersyn daglig, ukentlig, månedlig og årlig i henhold til oppsatt skjema
 • Ansvarlig brannvernleder

Utomhusoppgaver

 • Parkeringsavtaler
 • Teknisk/skilting
 • Oppmerking
 • Snørydding og strøing
 • Beplantning, trimming og gressklipp
 • Ettersyn, vedlikehold og rehabilitering i forhold til budsjett

Eiendommer vi forvalter

Grubbegata 4-6

Vi har siden 2011 forvaltet og driftet et næringsbygg i Grubbegata 4-6 i Oslo som i dag eies av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Bygget er cirka 9 000 kvm i 9 etasjer med kontorlokaler, forretninger og treningssenter, og leies i dag av flere virksomheter. Vi står som forretningsfører og håndterer blant annet utleie, løpende kontakt med leietakere og holder tett kontakt med gårdeier for forvaltningen av bygården. Vi drifter også bygget med egen driftsleder som er fast på bygget.

Bekkelaget og Ormøy Sokn – leiligheter og næringslokaler

Vi har siden 2018 forvaltet og driftet leiligheter og næringslokaler på Bekkelaget i Oslo for Bekkelaget og Ormøy Sokn kirke. Det er i alt ca. 100 utleieleiligheter, et sykehjem og noen næringslokaler. Vi står som forretningsfører og håndterer blant annet utleie, ombyggingsprosjekter og regnskap. Vi har løpende kontakt med leietakere, og holder tett kontakt med gårdeier for forvaltningen av eiendommene.

Back To Top