Skip to content

Utvikling av eiendom

     – Vår visjon er å virkeliggjøre din visjon.

Vi arbeider for kunder med utvikling av eksisterende eiendom og gjennomfører regulering. Det er skapt betydelige merinntekter for våre kunder. Mindre aktører som eier bygg eller tomter har ofte manglende kapasitet til å gjennomføre utviklingsarbeid, og går dermed glipp av store verdier.

Vi utvikler eiendommene på eiers hånd. Dette gir vesentlig bedre verdiskaping enn å selge før det er ferdig utviklet.

Prosjekter

Grubbegata 4-6

Vårt første utviklingsprosjekt var Grubbegata 4-6, som fikk vesentlige skader etter eksplosjonen i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Bygget fikk nye fasader i 1. og 2. etasje, samtidig som vi foretok utbedringer i alle etasjer.

Det var i tillegg en del ledige lokaler i bygget. Disse ble rehabilitert i perioden 2011-14.

BOAS Eiendom hadde ansvaret for all utvikling og utleie. Siden 2011 har vi også hatt ansvaret for forvaltning og drift. Når bygget var ferdig i 2015 valgte daværende eier å selge med betydelig gevinst.

For KFUM Eiendom startet vi samtidig forvaltning og drift av deres eiendom på Ekeberg og  i Vestby.

KFUM Arena og eiendom

KFUM Arena og eiendom

Et nytt anlegg for idrett på Ekeberg. 12 000 kvm som gir rom for fotballarena, barnehage, basseng, treningssenter og allmennidrett.

BOAS Eiendom ble i 2013 engasjert for å utvikle og regulere for KFUM på Ekeberg. I nært samarbeid med styret i KFUM Eiendom og idrettsklubben Kåffa, fikk vi et positivt politisk vedtak i Byrådet i desember 2016. I prosjektet har vi engasjert Asplan Viak og Ratio arkitekter. Vi har fungert som prosjektleder og hatt den direkte kontakten med politikere og planmyndigheter.

Boligfelt Hølen

Boligfelt Hølen

For grunneier har vi iverksatt arbeid med å utvikle 300 dekar i Vestby kommune til boligfelt.

Sammen med Asplan Viak har vi laget en mulighetsstudie som vi nå presenterer for politikere og planmyndighet i kommunen. Første delmål er å få området inn i kommunens arealplan, deretter regulering og i siste fase utbygging.

Fritidsboliger i Vestby

Fritidsboliger i Vestby

Vi er engasjert for å vurdere utvikling av 420 dekar langs sjøen i Vestby. Vi har laget en mulighetsstudie, samarbeidet med skogforvaltere, turlaget og politikere.

Denne typen prosjekter har lang tidshorisont og det er viktig for oss å tilpasse kostnadsnivået til reguleringsrisikoen. Her er det særlig kontakt med politikerne i kommunen som vil stå sentralt i tiden fremover.

Kirkens Bymisjon

BOAS Eiendom ble i 2017 engasjert av Kirkens Bymisjon Oslo, for å lede utvikling av mulighetsstudier på Bekkelaget, Ammerud og Vålerenga. Arbeidet omfattet etablering av reguleringsteam, kontakt med sykehjemsetaten og PBE i forbindelse med sykehjem og omsorg+ prosjekter.
Vi har også deltatt i flere mindre prosjektutredninger i Bymisjonen.
Back To Top