skip to Main Content

Om BOAS Eiendom

     – Vi identifiserer og realiserer eiendomsverdier.

BOAS Eiendom er en fleksibel eiendomsforvalter- og utvikler som i løpet av de siste årene har bidratt til betydelig verdiskaping for våre kunder. Vi trives med prosjekter som krever høy fagkunnskap, i tillegg til en relasjonell kompetanse – og vi tror dette er egenskaper som skiller oss litt fra andre aktører.

BOAS Eiendom arbeider med forvaltning, drift og utvikling av eiendom for små og mellomstore bedrifter. Vi ble etablert i 2011 og er en liten organisasjon. Dette gir lave faste kostnader for våre kunder. Vi har bred kompetanse og god kontaktflate innen en rekke fagfelt knyttet til regulering, utvikling og drift. Vi har også god kontakt med det politiske miljø, samt saksbehandlere i kommunale etater. Vi henter inn det som behøves til gjennomføring av de oppgaver som skal løses.

Fra og med 2015 har vi i tillegg til eiendomsutvikling og drift også hatt ansvar for kjøp og salg av næringseiendom.

Vår visjon er å virkeliggjøre din visjon. Vi er en fleksibel partner som ønsker å skape gode verdier for våre kunder.

Hvem vi er

Vegard Kobberdal

Vegard Kobberdal
Daglig leder

Vegard er prosessdriver på utviklingsprosjekter og har i tillegg ansvar for forretningsførsel og drift. Han har startet flere virksomheter innen ulike sektorer, men har siden 2011 konsentrert seg om utvikling av eiendom. Han har en Executive MBA fra ESCP Europe i Paris og Handelshøyskolen BI. Han motiveres av å skape verdier for andres virksomheter, både ideelle og kommersielle.

 

Per Øyvind Iversen

Per Øyvind Iversen
Senior rådgiver

Per Øyvind fullførte eiendomsmeglerutdanningen ved Handelshøyskolen BI i 1997 og har blant annet jobbet tre år som eiendomsmegler i USA. Han er i dag engasjert med å forvalte bolig- og næringseiendommer både for sine egne selskap og for eksterne kunder. Målsettingen er å utnytte potensialet for de eiendommene han forvalter, i tillegg til å se muligheter for videre utvikling utover det som er dagens situasjon.

André Kobberdal

André Kobberdal
Eiendomsforvalter

André arbeider som eiendomsforvalter i BOAS Eiendom, og har ansvar for forretningsførselen av eiendommene som BOAS forvalter. Han trives i et hektisk miljø og er opptatt av å ivareta kundenes ønsker og behov. André har en bachelorgrad i organisasjon og ledelse fra Handelshøgskolen Innlandet. I tillegg har han bransjeutdanning innen eiendom fra Senter for eiendomsfag i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Tore Darell

Tore Darell
Driftsleder

Tore arbeider som driftssjef i BOAS Eiendom og trives best jo mer hektisk det er. Han sier at så lenge leietakerne har det fint, så har han det fint. Han er meget løsningsorientert og resultatorientert. Han er kostnadsbevisst og streber alltid etter å finne løsninger som er kostnadseffektive. Han samarbeider nært med entreprenører når det er utvikling av arealer i bygget. Hans spesialområder er i tillegg brannvernledelse.

Det som kjennetegner BOAS Eiendom er at de er løsningsorienterte når problemer oppstår og tar seg av oss som leietaker på en svært god måte
- Geir Langedrag, Country Manager i Brother Norge
Back To Top